Jak zebrać materiał do badań na lamblie, blastocystis hominis i cryptosporydium parvum oraz pozostałe pasożyty i grzybnię candida

  1. Zbierz 3 próbki kału do oddzielnych pojemników w odstępach 2-3 dniowych . Odstępy 2 lub 3 dniowe oznaczają, że pomiędzy zebraniem poszczególnych próbek muszą upłynąć 2 albo 3 dni. Nie mniej niż 2 dni i nie więcej niż 3. Przykład prawidłowo zebranego materiału : zbieramy próbki 6, 8 i 10 maja – odstępy między poszczególnymi próbkami są dwudniowe. Kolejny przykład prawidłowo zebranego materiału- próbki zebrane 6, 9 i 12 maja – tu odstępy są trzydniowe. Kolejny przykład prawidłowego kolekcjonowania materiału- próbki zebrane 7, 9 i 12 maja-pierwszy odstęp dwudniowy, drugi-trzydniowy. Natomiast jeśli próbki będą zebrane 6, 10 i 14 maja odstępy między nimi będą już 4-dniowe i materiał będzie zebrany nieprawidłowo. 
    MATERIAŁ MOŻNA DOSTARCZAĆ WYŁĄCZNIE W APTECZNYCH PLASTIKOWYCH POJEMNIKACH . PRÓBKI ZEBRANE DO SŁOIKÓW, POJEMNIKÓW PO KOSMETYKACH ITP NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO LABORATORIUM.
  2. Przechowuj próbki w lodówce.
  3. Kału musi być dużo – pół każdego pojemnika .
  4. Pojemniki opisz imieniem i nazwiskiem osoby badanej i datami pobrania.
  5. Zapakuj tak, by opisy na pojemnikach były widoczne bez wyjmowania pojemników z torebki foliowej, ale też tak, by nie musieć dotykać pojemników gołymi rękami (zalecamy przezroczyste woreczki foliowe)
  6. Próbki dostarcz wszystkie razem w dniu zebrania ostatniej , najpóźniej w następnym dniu po zebraniu ostatniej próbki.
  7. Do wszystkich badań, które wykonujemy z kału, wystarczy jeden zestaw 3 próbek.
  8. Każde odstępstwo od zaleconego przez nas schematu pobierania i dostarczania materiału powoduje, że wynik może być niemiarodajny.

Dr n. wet. Marta Bogdanowicz-Kamirska