Jak interpretować wynik badania w kierunku grzybni Candida?

Zarodniki Candida są tym, co według licznych opinii „każdy ma”, natomiast grzybnia jest już postacią rozrostową, która nie powinna znajdować się w zdrowej florze jelitowej.
Badanie wykonywane w Laboratorium Felix potwierdza bądź wyklucza obecność grzybni Candida w kale, a nie zarodników. Ilość grzybni określamy w prostej, czterostopniowej skali: wynik ujemny (-), nieliczne , średnio liczne bądź bardzo liczne fragmenty grzybni Candida w kale. Wynik prawidłowy to wynik ujemny.
Dalsze postępowanie w przypadku wyniku pozytywnego zależy od decyzji lekarza i zależne jest przede wszystkim od stanu klinicznego pacjenta. Wynik badania jest jedynie pomocą diagnostyczną.

Dr n. wet. Marta Bogdanowicz-Kamirska