Jak dostarczyć materiał do laboratorium – OSOBIŚCIE

  1. Dostarcz w dniu zebrania ostatniej próbki, a najpóźniej następnego dnia po zebraniu.
  2. Płatność gotówką/kartą na miejscu z góry.
  3. W trosce o najwyższą jakość obsługi, w przypadku dostarczania materiału przez osobę pośredniczącą, nie będącą pacjentem, opiekunem prawnym ani rodzicem pacjenta bezwzględnie prosimy o załączenie do materiału informacji na piśmie z danymi pacjenta, wykazem (dostępnych u nas) badań, jakie mamy wykonać oraz telefonem kontaktowym do pacjenta/rodzica/opiekuna prawnego pacjenta, tak byśmy mieli możliwość wyjaśnić ewentualne wątpliwości przy oddawaniu materiału.

    Prosimy o dokładne stosowanie się do naszych zaleceń odnośnie zbierania materiału do badań

POBIERZ FORMULARZ PDF

Dr n. wet. Marta Bogdanowicz-Kamirska