Nazwa firmy

O mnie


Jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW-AR w Warszawie. Już w czasie studiów bardzo interesowała mnie problematyka chorób odzwierzących, dlatego po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii zdecydowałam się na rozpoczęcie studiów doktoranckich w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Moim Promotorem została Pani prof. dr hab. Halina Wędrychowicz, która zaproponowała mi bliższą znajomość z wdzięcznym, acz uciążliwym mikroskopijnym stworzeniem - wielkouścem jelitowym a.k.a ogoniastkiem jelitowym (znanym także jako lamblia) - pierwotniakiem Giardią duodenalis.

Bardzo zależało mi, by moja praca badawcza miała bezpośrednie przełożenie na praktykę kliniczną, dlatego postanowiłam zająć się jednoczesnym występowaniem lambliozy u psów i ich właścicieli, a także wyjaśnić zjawisko zastanawiająco niskiej wykrywalności lambliozy w naszym kraju. Zbierając materiały do pracy odwiedziłam wiele laboratoriów i odkryłam, że lamblię łączy pewne podobieństwo z potworem z Loch Ness - wszyscy o niej słyszeli, ale niestety prawie nikt nie widział. Zadziwił mnie także fakt,
że większość laboratoriów stosuje komercyjne testy typu ELISA czy IFA zamiast tradycyjnej diagnostyki mikroskopowej, która niezmiennie od lat jest uznawana przez polskie i zagraniczne autorytety za metodą 'z wyboru'. Mało tego - każda instrukcja obsługi tych testów, którą miałam w rękach, zalecała weryfikowanie testu metodę tradycyjną.

Podczas mojej pracy naukowej zbadałam setki, jeśli nie tysiące próbek uzyskanych od ludzi i zwierząt, używając różnych technik i jak mniemam udało mi się rozwikłać zagadkę niskiej wykrywalności lambliozy w naszym kraju:
w statystykach badań znajduję się wyniki badań pojedynczych próbek, niekiedy wielkości ziarna grochu albo mniejszych. Tymczasem zwiększenie ilości zbadanych próbek do 3 sztuk, zebranych w odstępach 2-3 dni oraz większa ich objętość pozwala znacząco zwiększyć wykrywalność Giardia duodenalis. Dlatego właśnie w ten konkretny sposób zalecam zebrać materiał do badań.


Założyłam Laboratorium Felix w 2003 roku, zaraz po uzyskaniu uprawnień diagnosty laboratoryjnego i od tego czasu aktywnie wykonuję dwa zawody - ten, który wybrałam i ten, który wybrał mnie. Początkowo siedziba Laboratorium mieściła się na warszawskim Tarchominie, następnie przez krótki czas na Grochowie, a począwszy od kwietnia 2006 roku do lipca 2012 działaliśmy na Saskiej Kępie przy Wale Miedzeszyńskim. Teraz siedziba Laboratorium Felix mieści się przy ulicy Ostrzyckiej 2/4, na Przyczółku Grochowskim.
W 2007 roku obroniłam rozprawę doktorską i uzyskałam tytuł doktora . Od tego czasu poświęcam się całkowicie praktyce diagnostycznej
i weterynaryjnej.
Dr n. wet. Marta Bogdanowicz-Kamirska


Moje publikacje:
  • Bogdanowicz-Kamirska M.: Badania nad występowaniem i zróżnicowaniem genetycznym Giardia duodenalis u psów i ich właścicieli z Warszawy i okolic; rozprawa doktorska; praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.Haliny Wędrychowicz w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW-AR w Warszawie; obroniona 28.03.2007
  • Zygner W., Jaros D., Skowrońska M., Bogdanowicz-Kamirska M., Wędrychowicz H. 2006. Występowanie Giardia intestinalis u psów domowych w Warszawie. Wiadomości Parazytologiczne, 52, 311-315.
  • Górski P, Kotomski G., Gajewska A., Bogdanowicz-Kamirska M., Radwańska A.: Zmiany w składzie gatunkowym pasożytów psów i kotów z Warszawy i okolic w latach 1974-2002. Część IV. Stawonogi. Życie Weterynaryjne 2004R. 79 nr 5 s. 269-273
  • Górski P, Kotomski G, Bogdanowicz-Kamirska M., Gajewska A.,: Zmiany w składzie parazytofauny psów i kotów w latach 1974 - 2002 w Warszawie i okolicach. Pierwotniaki - część życie Weterynaryjne2004 r. 79 nr 2 s. 88-92
  • Bogdanowicz-Kamirska M.: Giardioza zwierząt towarzyszących - aspekty kliniczne Magazyn Weterynaryjny 11-2003 vol 12 nr 84
  • Bogdanowicz M. Giardioza psów i kotów Magazyn Weterynaryjny 7/8-2002 vol.11 nr 70
  • Bogdanowicz M.: Występowanie cyst Giardia sp w kale psów z Warszawy i okolic, Materiały konferencji naukowej pt Zoonozy: problem nadal aktualny, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, 06.12.2002 Warszawa
  • Bogdanowicz M.: Jednoczesne występowanie giardiozy u ludzi i psów na terenie Warszawy, Materiały konferencji naukowej pt. Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW