Nazwa firmy

Informacje

Badanie w kierunku grzybni Candida-jak interpretować wynik?

Zarodniki Candida są tym, co według licznych opinii "każdy ma", natomiast grzybnia jest już postacią rozrostową, która nie powinna znajdować się z zdrowej florze jelitowej. Badanie wykonywane w Laboratorium Felix potwierdza bądź wyklucza obecność grzybni Candida w kale, a nie zarodników. Ilość grzybni określamy w prostej, czterostopniowej skali: wynik ujemny (-), nieliczne , średnio liczne bądź bardzo liczne fragmenty grzybni Candida w kale. Wynik prawidłowy to wynik ujemny. Dalsze postępowanie w przypadku wyniku pozytywnego zależy od decyzji lekarza i zależne jest przede wszystkim od stanu klinicznego pacjenta. Wynik badania jest jedynie pomocą diagnostyczną.


Poszerzamy zakres naszych usług o badanie w kierunku Cryptosporydium parvum i Blastocystis hominis. Patogenność tych jednokomórkowych pasożytów jest opisywana w licznych publikacjach naukowych.

Przykładowe publikacje naukowe:

Kryptosporydioza http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cryptosporidium/basics/definition/con-20030375

Blastocystoza : http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/73802/60-01_023-028.pdf


Informacje zawarte na stronie Laboratoriumfelix.com nie zastępują porady lekarskiej